O nás

Na tomto místě bychom Vás rádi seznámili s našimi projekty, s naším příběhem, názvem a logem.

Nos vadum

Sociální družstvo Nos Vadum vzniklo na podzim roku 2018. Cílem našeho družstva je sociální a pracovní integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů. Konkrétně se zajímáme o oblast vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. 

Náš název

Latinské Nos vadum znamená v překladu náš brod. Náš název tedy dává hned v první chvíli tušit, že naším cílem je primárně pomáhat lidem, kteří žijí v našem městě, tedy v Havlíčkově Brodě. Další rovina našeho názvu je brod s malým b, a to ve smyslu, že se s lidmi, zapojenými v našich projektech brodíme společně skrz nesnáze a trápení, kterými by se jinak každý brodil sám. A jak je známo, ve dvou (a více) se to lépe táhne 😊. A nakonec místo topení se v brodu jdeme společně brodem, někdy to jde lépe, jindy hůř, tu a tam si musíme na chvíli odpočinout a nabrat síly, mnohdy nás na cestě potkají hezké okamžiky a fajn lidé… Takže je ta cesta vlastně docela fajn a na jejím konci na sebe můžeme být hrdí, že jsme to společně zvládli.

Naše logo

Hlavním symbolem našeho loga je most, který symbolizuje stabilitu, trvalost a odolnost vůči živlům. Společně s účastníky našich projektů tedy stavíme mosty a přebroďujeme řeku tak, abychom při přechodu z jednoho břehu na druhý měli stále pevnou půdu pod nohama, co nejsušší nohy a nehrozilo nám, že se „utopíme“ v brodu.  A Most současně symbolizuje, že společně „stavíme mosty mezi lidmi“ – tedy pomáháme navazovat kontakty mezi členy rodiny a mezi lidmi s podobnými problémy.

Naše cesta k projektu "V Brodě ani v brodu se neutopím"

Tato cesta má své počátky někde v osmdesátých letech, kdy naše paní ředitelka dostudovala a začala se věnovat dětem se specifickými potřebami na základní škole a poté lidem s různými druhy postižení na škole zvláštní. Nakonec jí vítr zavál do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, kde strávila mnoho let jako speciální pedagog. Tam realizovala nejrůznější projekty a v průběhu let si všimla, že lidé s postižením zdravotním a s postižením sociálním mají vlastně jedno velké téma společné – aby dokázali v naší společnosti nejen přežít, ale i spokojeně žít, potřebují práci… ale tu je pro ně složité sehnat… mají přeci jenom určitá specifika.

Proto v roce 2011 pověsila vězeňskou uniformu na hřebík a založila sociální firmu Semitam, která dodnes zaměstnává lidi, kteří by bez její pomoci jen těžko hledali uplatnění na trhu práce (více: https://shop.semitam.cz/). Postupem času se ukázalo, že zaměstnání je opravdu důležité, ale že zaměstnanci mají často také psychické, finanční, rodinné a další trable, s nimiž si jen těžko poradí. Proto vznikla potřeba pomoci jim nejenom se zaměstnáním, ale i jinak – hlouběji. Dalším důležitým mezníkem byla na této cestě schůzka s Agenturou pro sociální začleňování, jelikož se ukázalo, že v Brodě není nikdo, kdo by měl zájem s problémem lidí ze sociálně vyloučených lokalit pracovat. Finance byly pro tento účel vyčleněné, ale vůle nebyla… A tak projekt cizeloval, krystalizoval a zrál, až dozrál do podoby tohoto projektu.