Partneři

NOS VADUM sociální družstvo děkuje partnerům a spolupracovníkům, bez jejichž podpory by nebylo možno realizovat činnost sociálního družstva a projektu „V Brodě ani v brodu se neutopím“. Děkujeme!