Projekt

Projekt "V Brodě ani v brodu se neutopím"

Nyní realizujeme projekt s názvem „V Brodě ani v brodu se neutopím“. Projekt je finančně podpořen z Evropských strukturálních fondů, operačního programu zaměstnanost (ESF OPZ).

Název projektu: „V Brodě ani v brodu se neutopím“                                                                            Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0./16_052/0010598                                                                        Realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022 

Cílové skupiny projektu

Projekt vznikl za účelem podpory začleňování osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Havlíčkově Brodě.

Konkrétně poskytujeme bezplatnou podporu třem cílovým skupinám

Účastníky našeho projektu sice dělíme do tří skupin, ale z praxe víme, že realita je taková, že často lidé patří minimálně do dvou skupin zároveň. Proto jsou skupiny plně prostupné. Stejně tak je to i s následující kapitolou o našich aktivitách. Každý může absolvovat různé aktivity v různém pořadí, dle svých aktuálních potřeb. Někdy začneme pracovat na něčem, ale vzápětí zjistíme, že prioritou je jiný problém, tak změníme individuální rozvojový plán a nejprve se věnujeme tomu, co hoří a pak až hasíme, co doutná…

Klíčové aktivity projektu

Díky individuálním a skupinovým formám podpory pomáháme lidem v těžké životní situaci zvládat nástrahy každodenního života a motivujeme je, aby si pomáhali navzájem, třeba sdílením zkušeností a prožitků.

Máme čas pracovat s lidmi individuálně, věnovat se jejich konkrétním potřebám a problémům a zároveň s nimi můžeme pracovat i na obecnější rovině, například je dovzdělávat ve finanční gramotnosti v průběhu seminářů, a také jim nabízíme účast v otevřených (terapeutických) skupinách, seberozvojových skupinách a svépomocných skupinách.